stormy-clouds

Să nu iubim cu vorba,
nici cu limba,
ci cu fapta și cu adevărul.

1 Ioan 3:18

time-to-think

Stăruiți în rugăciune!
Vegheați în ea
cu mulțumire!

Filipeni 1:3

Cine suntem?

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea consideră că are un rol special în răspândirea mesajului lui Isus Hristos în întreaga lume, fiind prezentă în 216 din cele 238 de țări recunoscute de către Națiunile Unite, publicând prin cele peste 60 de edituri, materiale în 914 de limbi și dialecte.

Având mai mult de 18 milioane de membri botezați la 30 septembrie 2013 (25 – 30 de milioane de credincioși în total dacă se includ și copiii) și cu peste un milion de noi membri ce se alătură Bisericii în fiecare an, având peste 70.000 de biserici, adventismul de ziua a șaptea este una dintre denominațiunile creștine cu cel mai rapid ritm de creștere din lume.